2

1

r

exp

c

cv

 

home

 

 

 

 

 

 

 

 

In haar atelier ontvangt Frea regelmatig cursisten die van haar willen leren hoe ze o.a. met penselen en verf
kunnen omgaan en hoe vorm en kleur op elkaar inwerken

De workshop's worden afhankelijk het aantal cursisten dat zich meldt, georganiseerd

mail

laatste update 25-04-2016

mail